Contingut:
Mostrarem cóm realitzar els registres de l’àrea sanitària a través de ResiPlus® TA.

Cas pràctic:
Acutalitzar i consultar patologies i antecedents, alèrgies i pla farmacològic. Registrar controls d’infermeria i seguiments.
Realitzar comunicats i peticions a altres professionales, consultar alertes, cuidats programats i preferències de residents.

Destinataris:
Àrea sanitària: metge i infermeria.

ID del seminari web: 407-046-443

RESERVAR PLAZA

VER TODOS